• Impact Banner

   

  Mr. Swanson - English 268-6522

  Mrs. Kumm - Math 268-6483

  Mrs. Plovanic - Soc. Studies 268-6476

  Mr. Rediske - Science 268-7507

  Mr. Lahaderne - Literacy 268-6478

  Mrs. Cantley - Choir 268-7534

  ​Mrs. Vogler - Spec. Ed Lit 268-6478